TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kauneuskeskus PrimoDonna Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 20.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kauneuskeskus PrimoDonna Oy (y-tunnus 2768720-1), Valtakatu 10, 28100 Pori, 02 6417377, primo.donna10(at)gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ritva Leinonen, Kaijalantie 21, 28300 Pori, 0400 602780, primo.donna10(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

PrimoDonna asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelussuhteen hoitaminen:

  • Asiakkaan käyntipäivämäärät hoidoissa
  • Käytetyt tuotteet hoidoissa
  • Asiakkaan ostamat tuotteet kotihoitoon
  • Allergiat, sairaudet, kontraindikaatiot tuotteille ja sähköisille hoidoille.
  • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito esim. peruutukset sairastapauksissa ja muissa esteissä

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja puhelinnumero. Asiakasrekisteriä säilytetään 5 vuotta. Jos asiakas ei ole käynyt hoidoissa sinä aikana uudelleen, rekisteri anonymisoidaan. Rekisterin päivittämisestä huolehditaan asiakaskäynnin yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä palvelun käyttäjältä itseltään ensimmäisen käyntikerran yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa käytössä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisterin turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on oikeus käsitellä työnsä puolesta asiakastietoja. Työntekijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.

10. Tarkastusoikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari